Privacyverklaring

Toneelvereniging De Tovercast, gevestigd aan D’n Durkijk 30, 5529 AS, Casteren, KvK-nummer: 17234842, e-mailadres: tovercast@outlook.com, is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze gastenadministratie

– Uw volledige naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Berichten of voorkeuren 

– Gegevens van uw activiteiten op onze website

Waarom Toneelvereniging de Tovercast uw gegevens nodig heeft

– Om u in aller tijden goed van dienst te kunnen zijn

– Om contact met u op te kunnen nemen wanneer nodig is met betrekking tot vragen, opmerkingen of aanmeldingen.

– Om te voldoen aan de eisen van het wettelijk verplichte nachtregister

Hoelang bewaart Toneelvereniging de Tovercast uw persoonlijke gegevens

Toneelvereniging de Tovercast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Uw gegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toneelvereniging de Tovercast verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verstrekken persoonsgegevens in onze administratie voor zover dat noodzakelijk is voor ons CRM-systeem en de afhandeling van de administratie van Toneelvereniging de Tovercast. Indien een wettelijke verplichting dit van ons eist zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

De beveiliging van uw gegevens

De website maakt gebruik van een beveiligde en betrouwbaar SSL Certificaat. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toneelvereniging de Tovercast op via het contactformulier op: https://tovercast.nl/contact/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelvereniging de Tovercast en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tovercast@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Toneelvereniging de Tovercast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons