Huisregels & Algemene voorwaarden

Toneelvereniging de Tovercast

Om de gewenste kwaliteit van de voostellingen te kunnen waarborgen, vragen we om onderstaande huisregels na te leven. Bedankt voor de medewerking.

 1. Bij het betreden van de locatie van uitvoering gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.
 2. Het betreden van de optredens, waar kaartverkoop van toepassing is, is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.
 4. De voorstellingen vinden plaats in Gemeenschapshuis Den Aord in Casteren. Voor, tijdens en na de voorstelling dient u zich aan de regels te houden die gelden voor toegang en aanwezigheid in Den Aord.
 5. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
 6. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 7. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 8. Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden.
 9. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd. Mogelijk met verwijdering van het terrein tot gevolg.
 10. Voor uw en onze veiligheid kan er preventief worden gefouilleerd. Niet meewerken betekent geen toegang.
 11. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenementen terrein is ten strengste verboden.
 12. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
 13. Instructies van het personeel van Den Aord en de organisatie dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
 14. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan het evenement.
 15. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
 16. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven aan de bar van Gemeenschapshuis Den Aord.
 17. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die je oploopt tijdens je bezoek aan de voorstelling.
 18. Tijdens de uitvoering(-en) kunnen er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 19. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
 20. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
 21. Organisatie is niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
 22. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Opgesteld op: 1 maart 2024