Stichting Cultuur Casteren

Stichting Cultuur Casteren is ontstaan uit een samenwerking tussen Toneelvereniging Tovercast en Muziekvereniging St. Willibrordus. Doelstelling van deze stichting is het ondersteunen en bevorderen van de cultuur in Casteren, in de ruimste zin van het woord. Als eerste prestatie wordt Elisabeth, De Rebelse Roos, een groots openluchtspel opgevoerd. Een grote productie, met veel acteurs op het toneel, overdekte tribunes, prachtige decors en meeslepende muziek. Verbinding vormt hierbij de rode draad door de hele organisatie, niet alleen door de inzet van vele vrijwilligers van jong tot oud en van de verschillende verenigingen, maar ook door de boodschap van dit openluchtspel waarbij enerzijds veel aandacht wordt besteed aan educatie en wereldburgerschap richting de basisschool en anderzijds letterlijk de samenwerking met de Voedselbank wordt opgezocht.

Bestuur Stichting Cultuur Casteren

Het bestuur van Stichting Cultuur Casteren bestaat uit een gevarieerde delegatie vrijwilligers uit Casteren en omgeving:

 • Petra Siermans – voorzitter
 • Bart van de Wijdeven – penningmeester
 • Willem van Gerwen – secretaris
 • Patrick Jansen – productieleider 
 • Sylvia van Oorschot – algemeen bestuurslid
 • Cees Corstiaans – algemeen bestuurslid (inititatiefnemer)
 • Hans Maas – algemeen bestuurslid
 • Toon van Doormalen – algemeen bestuurslid
Bestuur Stichting Cultuur Casteren | Openluchtspektakel Casteren 2023 Elisabeth, De Rebelse Roos

Boven v.l.n.r.: Cees Corstiaans, Patrick Jansen, Petra Siermans, Sylvia van Oorschot, Hans Maas 

Onder v.l.n.r.: Bart van de Wijdeven, Willem van Gerwen, Toon van Doormalen 

Het productieteam, het regieteam en de werkgroepen

In de voorbereidingen naar dit spektakel wordt het bestuur ondersteund door het productieteam onder leiding van Patrick Jansen, het regieteam en een aantal werkgroepen:

 • Marketing & Communicatie; reclamecampagne, pers, website & ticketsysteem
 • Techniek & Facilities: technische inrichting podium, terrein (inclusief horeca), kleding, grime, facilitair en decor
 • Creatief: casting, muziek, script
 • Sponsorcommissie 

Elke commissie heeft een vast aanspreekpunt richting het bestuur. De commissies bestaan uit 4 tot 8 leden.

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijk om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het organiseren van een groots openluchtspektakel. Maar het vertrouwen is er dat dit evenement een daverend succes gaat worden omdat iedereen die hierbij betrokken is zich met hart en ziel inzet. Wij, als bestuur, zijn bijzonder trots op het hele team!"

Contactgegevens Stichting Cultuur Casteren