Over de schrijfster van Elisabeth, De Rebelse Roos

Pythia Winia | Script | Openluchtspektakel Casteren, Elisabeth De Rebelse Roos

Pythia Winia

Pythia Winia uit Eersel is ruim dertig jaar schrijver, regisseur en theatermaker. Ze heeft tientallen stukken geschreven, voorstellingen geregisseerd, in een straattheater gespeelden in een cabaretgroep, Toneelgroep Eersel geacteerd. Daarnaast kunt u Pythia kennen van haar publieksboeken en de onderwijsmethode voor het basisonderwijs die zij geschreven heeft.

De afgelopen twaalf jaar treedt ze solo op met de voorstellingen Oploskoffie’, die het thema dementie belicht en de voorstelling ‘Zorgeloos’, die over de overbelaste mantelzorg gaat. Beide voorstellingen komen recht uit haar hart daar ze uit eigen ervaring kan putten las het om zorgen voor mensen met dementie gaat.

In haar vestzaktheater “Het Orakelhuis” in Eersel resideert 5 jaar lang een bijzonder eigen gezelschap genaamd “Prettig Gestoord”. Dit gezelschap bestaat uit een groep mensen met een psychiatrische uitdaging of met mentale tegenwind kampen. De samenwerking resulteert in acht producties over wát er in het, soms afgezonderde eenzame, leven van iemand met psychische wind tegen afspeelt. Ook hier speelt humor een belangrijke rol..

Intussen schrijft Pythia aan twee nieuwe projecten. Verder treedt Pythia op als dagvoorzitter, presentator en geeft ze theaterworkshops aan kinderen en volwassenen.

De rode draad wordt gevormd door onderwerpen waar Pythia nauw bij betrokken is, die taboes doorbreken en onder het vel kruipen. Hoe zwaar de onderwerpen soms zijn, met humor maakt ze licht wat zwaar is én zwaar wat licht is.

 Ik wens het publiek een prachtige voorstelling met veel kijkplezier toe en mogelijk gaan hun gedachten uit naar de zwakkeren in onze samenleving en hoe wij met hen omgaan. Hopelijk is het een uitnodiging om via de symphatieke weg van theater tot nadenken te komen. Dit alles met een balans tussen humor en ernst. Tot slot wens ik ze een vraag toe: wat kan ik doen voor een ander?"

Hoe kwam Elisabeth op Pythia’s pad?

Via de regisseur Alex van Hove hebben Cees Corstiaans en Sylvia van Oorschot het eerste contact met Pythia gelegd. Op zoek naar een schrijver die op basis van het script van het Elisabethspektakel van Jan Naaijkens – een gerenommeerd schrijver uit de jaren zestig – een volledig nieuw script kon creëren wat eigentijds en aantrekkelijk moet zijn voor deze tijd. Voorwaarde is hierbij dat de integriteit van het oorspronkelijke verhaal gewaarborgd blijft.Bij de eerste kennismaking is er direct een klik, mede door het enthousiasme van de betrokkenen worden de voorbereidingen worden gestart. Niet alleen naar het verhaal van Elisabeth zelf maar ook naar de gewoontes uit die tijdhet soort eten en de scheldwoordenkrijgen een passende vertaalslag. Het is een kunst om Elisabeth naar deze tijd te halen en haar levensverhaal met respect intact te laten. Het verhaal speelt zich nog steeds af in de vroege Middeleeuwen maar daaromheen is veel humor en klucht. Tevens is het verhaal verpersoonlijkt doordat onder andere twee eigentijdse engelen met hun verstand van alle tijdperken meeleven en een directe link hebben tussen de spelers en het publiek.

Hoe verloopt het creatieve proces van het schrijven van het script?

Op 1 januari 2022 is Pythia gestart met het raamwerk van de voorstelling. Drie maanden later moest het raamwerk al klaar zijn. Dat was een pittige klus en betekent flink doorwerken! Doorwerken is niet alleen het schrijven van het stuk, dat is ook de broeitijd. Tijdens de broeitijd functioneert Pythia ogenschijnlijk normaal, ze loopt wat rond, ze gaat een boodschapje doen of ze draait een wasjeEchter ondertussen draaien haar hersenen op volle toeren. Tijdens dit creative proces ontstaan nieuwe ideeën om leuke of gevoelige wendingen te geven, ook nieuwe impulsen hoe het verder moet of en en worden nog een aantal stukken radicaal omgegooid. Eind februari is het raamwerk al klaar en na een uitgebreide evaluatie en repliek van de betrokkenen vanuit Stichting Cultuur Casteren start het ‘echte’schrijfwerk’ Per scène wordt het stuk op tekstniveau uitgewerkt. Pythia kruipt in haar eentje achter de pc en brengt tragiek en humor samen. Het is een solitair proces waarin ze de puzzelstukjes op zijn plaats laat vallen….en dan breekt de grote dag aan; het is helemaal AF.

Wat spreekt je aan in Elisabeth’s verhaal?

Elisabeth is een bevlogen vrouw vol overtuiging om het goede te doen voor haar medemens die het qua gezondheid of leefomstandigheden minder getroffen heeft. In de eerste fase van het schrijven breekt de oorlog in Oekraïne uit. Een nieuwe saamhorigheid ontstond om alle getroffen burgers te helpen. Had Elisabeth nu geleefd dan was ze waarschijnlijk opgestaan om te helpen. Daar ontstaat het beeld dat een beetje van Elisabeth in ons allemaal schuilt. Het omkijken naar elkaar en eerlijk delen van lusten en lasten. Met de energiecrisis en de inflatie neemt het aantal mensen in nood dicht bij huis helaas ook toe. De door Pythia gedane suggestie om een samenwerking met de Voedselbank

op te zetten, is ook daadwerkelijk door Stichting Cultuur Casteren vorm gegeven. Solidariteit is van elke tijd!

Tot slot?

Stichting Cultuur Casteren dankt Pythia voor haar tomeloze inzet, energie en creativiteit die zij in het werk van het script van Elisabeth, De Rebelse Roos heeft gestoken. Cast, muzikanten, commissies, spelers, bestuur en alle andere vrijwilligers zijn inmiddels aan de slag. We kijken uit naar de première in 2023!

Meer informatie?

Drs. Pythia Winia