HET REGIETEAM ALEX EN ASTRID

Alex van Hove | Regie | Openluchtspektakel Casteren, Elisabeth De Rebelse Roos

ALEX VAN HOVE

In het dagelijks leven ondernemer op gebied van bewindvoering, mentorschap en curatele. Dit doet Alex met een klein teams van professionals vanuit Hapert. Regie vormt hier ook één van de kernwoorden; in de vorm van wettelijk vertegenwoordiging van cliënten die daar tijdelijk of permanent niet zelf in kunnen voorzien. Zijn belangrijkste doel: vergroting van het levensgeluk van de betreffende cliënt.


Van nature is Alex een creatieve persoon; als kind speelde Alex toneel en was actief als muzikant en deze lijn zette zich door in zijn volwassen leven. Door zijn torenhoge ambitie, wilde hij het maximale uit zichzelf halen als acteur, zanger en muzikant. Een kentering kwam na het spelen van de mannelijke hoofdrol in de musical Anatevka, deze rol vormde het summum gezien de twee-urige emotionele reis die je elk stuk beleeft. De groei naar de uitvoering toe werd belangrijker als de uitvoering zelf. Tijdens dit proces ontstond de uiteindelijke interesse voor regie.

Alex’ regiestijl kenmerkt zich door een vrije stijl, niet alles voor te kauwen waarbij de spelers de ruimte krijgen om zelf na te laten denken. De spelers denken na over: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kom ik hier doen en waar ga ik naartoe? Hierbij wordt op zoek gegaan naar de werkelijke boodschap achter de teksten.

  Bij de regie van een stuk geniet ik van de persoonlijke groei van mijn spelers, ook al is het maar een millimeter. Als we bij iedere speler binnen zijn talenten een mate van groei hebben gerealiseerd, dat is het mooiste wat er is. Niet alleen de focus op het eindresultaat, maar het groeipad daar naar toe. Met een grote groep als bij Elisabeth, De Rebelse Roos, ontstaat er binnen de groep letterlijk een sneeuwbaleffect, de bal begint te rollen en neemt iedereen mee”.

Astrid van den Broek | Regie | Openluchtspektakel Casteren, Elisabeth De Rebelse Roos

ASTRID VAN DEN BROEK

Astrid is werkzaam aan de PABO Fontys Hogeschool in Eindhoven. Als docent leidt zij studenten op voor het basisonderwijs. Daarnaast is Astrid werkzaam als eindexamencoördinator op het Summa College voor het vak Nederlands voor alle studies. Ook is Astrid (zorg) coach op Fontys Hogeschool niet alleen voor eigen collega’s maar ook voor studenten die extra aandacht nodig hebben. Tot slot is zij gastvrouw bij de Kattendans in Bergeijk waar ze met een veelzijdige functie al heel wat voorstellingen heeft gezien.

Net als Alex zingt Astrid al haar hele leven en heeft ze toneel en cabaret als hobby. Ook hier vindt op een gegeven moment een kentering plaats; gelukkiger in het leven staan door met mensen samen iets te doen. Haar onderwijsachtergrond vormt een belangrijk fundament voor het regisseren van een stuk. Regisseren is prachtig vak, waarbij je spelers verder brengt in hun spel, in hun eigen hobby en vooral laat stralen op het toneel. Een reis in de vorm van een rol die wordt aangegaan, je mag het moeilijk vinden, het gaat soms met hangen en wurgen maar daar leert iedereen van.

Iemand in zijn kracht zetten op het toneel is het mooiste van het gehele regieproces. Wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe pas ik mijn capaciteiten daarop toe. Het “stralen” van deze speler volgt dan vanzelf”.

Alex en Astrid als regieteam

Alex en Astrid hebben elkaar ontmoet in theater de Kattendans in Bergeijk. Alex voerde daar een eigen productie op, waar hij ook een rol in speelde en Astrid was aan het werk. Er was direct een klik, tijdens een interessant gesprek over levensbeschouwelijke zaken waar hun gemeenschappelijke coaching achtergrond naar voren kwam. Sinds die ontmoeting is er een hechte vriendschap, ontstaan, er is zelf sprake van soul mates. De samenwerking werd een feit tijdens een eerste gezamenlijk project in Reusel enkele jaren terug.

Na een weloverwogen pauze was er ruimte voor een nieuwe uitdaging; een nieuw project en een frisse start. Die kwam op het pad in de vorm van dit spektakel, waar Alex in eerste instantie voor werd gevraagd. Maar vraag je er één dan krijg je automatisch twee; Alex en Astrid zijn een (h)echt team, zijn goed op elkaar ingespeeld, vullen elkaar aan.

Ieder heeft zijn eigen rol tijdens de voorbereidingen maar met veel respect om te spiegelen en te evalueren. En soms om afstand te nemen. Om in beelden te denken; denk aan een zwemles met aan de kant de badmeester of juffrouw die altijd paraat staat met de welbekende haak om te voorkomen dat men zichzelf verliest.

Een uniek project: Elisabeth, De Rebelse Roos

Een uniek project met als extraatje; meedenken in de ruimste zin van het woord, in script, decor en muziek. Met meer dan voldoende ruimte voor creativiteit, echt een ruwe diamant.

Daarnaast een eerlijk en puur verhaal, met een boodschap die vandaag de dag actueel is; zorg voor elkaar. De verhaallijnen om het pure verhaal zorgen wel voor leven in de brouwerij!

Ook de historische link met Casteren maakt het extra speciaal alsook de groeiende enthousiaste groep vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren. Dit betekent een grote verantwoording voor deze groep, het is een gebeuren van samen en zorgt voor verbinding in het dorp.

  Persoonlijke touch van het regieteam is het realiseren dat elke speler weet wat hij/zij moet doen op het toneel – dat deze speler er is op het juiste moment. Dat alle spelers – met of zonder tekst – een levend decor vormen en altijd perfect in hun rol blijven. Iedereen is cruciaal in het geheel. Ik hoop dat we onze bevlogenheid  op de spelers over kunnen brengen en dat er een enorme energie in de vorm van spelplezier naar het publiek vrijkomt. Zo veel energie dat het publiek op het puntje van de stoel zit tijdens de voorstelling en zodra het doek is gevallen vraagt: zijn er nog kaartjes voor morgen want ik heb nog lang niet alles kunnen zien!”.

Meer informatie?

Alex van Hove – Alex Coaching Theaterproducties & Workshops